Kontaktinformasjon

Askim Kulturhus AS

P. M. Røwdes gate 6
1811 Askim

Tlf: 69 68 10 04

E-post: post@askimkulturhus.no

Treff oss i sosiale medier Facebook og Instagram

Mette Killingmoe

Daglig leder

tlf: 99 57 47 13
e-post: mette@askimkulturhus.no

Frank Tangen

Tangen Lyd og Lys AS
Teknisk konsulent

tlf: 90 58 50 95
e-post: frank@tangenlydoglys.no

Esther Hoel

Bevertningsansvarlig

tlf: 95 06 13 51
e-post: esther.hoel@gmail.com