Seniorakademiet – Smertemysteriet

Mandag 24. februar kl. 12:00
Teatersalen

PRIS:
-

ARRANGØR:
Askim Kulturhus

Seniorakademiet – Smertemysteriet

Et foredrag med overlege Audun Aas – Smertemysteriet

Audun Aas er anestesilege og har siden 1998 arbeidet som overlege ved Halden Sykehus og Sykehuset Østfold. Smertebehandling har utgjort tyngdepunktet i hans medisinske virke. Høsten 2018 ga han ut «Smerteboken – fra vondt til bedre». Boken oppsummerer moderne kunnskap om smerte som fenomen og ulike smertetilstander. Smerteopplevelsen er bade vår fiende og venn. Aas vil gi oss en innføring i «Smertemysteriet».

Medlemskontingenten på kr. 300.- gir fri adgang til årets foredrag og fortrinn ved arrangementer som teaterturer, ekskursjoner og annet.  

Ikke medlemmer må betale kr. 100.- per foredrag.

Kaffe og rundstykke etter foredraget serveres i P.M.Røwdes kafé. Betalingen må gjøres før møtet og koster kr.60,-